Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej
Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Copyright @ 2010-2011 * Wszelkie prawa zastrzeżone * www.nzoz.swidnica.caritas.pl
*** PIELEGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** POŁOŻNICTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** REHABILITACJA *** OPIEKA DŁUGOTERMINOWA ***
Kalendarz na stronę
Liczniki
Opieka długoterminowa -  oznacza nieokreślone lub określone w czasie świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i leczniczych oraz  pomocy i wsparcia dla osób przewlekle chorych, bądź niepełnosprawnych. Może dotyczyć osób w każdym wieku, nabiera jednak szczególnego znaczenia w starzejących się społeczeństwach, w których przeważają schorzenia przewlekłe a średni wiek uległa wydłużeniu. Naturalny proces starzenia oraz wiele chorób o skrytym, powolnym przebiegu nieuchronnie prowadzi do ograniczenia, bądź utraty samodzielności. (np.: miażdżyca, osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, otępienie).

      
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie lub przewlekle chorzy, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samo opieki, którzy w ocenie wg skali Barthel  uzyskali od 0 do 40 punków oraz dodatkowo wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych niżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:
- kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
- karmienia przez zgłębnik i przez przetokę,
- płukania pęcherza moczowego,
- pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną,
- zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).
       Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

- objętych opieką przez hospicjum domowe,
- objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej,
- objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie,
- w ostrej fazie choroby psychicznej,
- objętych opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.
Następna strona