Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej
Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Copyright @ 2010-2011 * Wszelkie prawa zastrzeżone * www.nzoz.swidnica.caritas.pl
*** PIELEGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** POŁOŻNICTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** REHABILITACJA *** OPIEKA DŁUGOTERMINOWA ***
Kalendarz na stronę
Liczniki
Adres przychodni
PS - gabinet pielęgniarki środ.-rodz. O - gabinet położnej środ.-rodz.
Rejestracja
(
58-100 Świdnica, ul. Przyjażni 2 PS 74 853 08 05
O 74 853 08 08
58-130 Żarów, ul. Mickiewicza 8 PS, O 74 857 05 80
58-170 Dobromierz, ul. Cmentarna 8 PS, O 74 858 60 22
58-160 Świebodzice, ul. Kolejowa 19 PS, O 74 857 30 37
58-200 Dzierżoniów ul. Garncarska 16
58-260 Bielawa,  ul. Wolności 130
58-230 Niemcza, ul. Mieszka I 6
PS, O 74 832 38 30
PS,
O 74 834 05 90
PS 74 837 69 43
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kasztanowa 2 PS, O 74 810 09 99
57-540 Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 15 PS, O 74 814 82 91
     Pielęgniarki i położne zatrudnione w NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej to wysoko wykwalifikowany personel medyczny, którego atutem jest bardzo duże doświadczenie i zaangażowanie w wykonywaną pracę
W podstawowej opiece zdrowotnej wypełniają funkcje pielęgniarskie i położnicze wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej i w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.
     Zatrudniony w NZOZ Stacja Opieki Caritas personel medyczny posiada odpowiednie kwalifikacje, kursy, certyfikaty pozwalające w sposób specjalistyczny i fachowy pomagać pacjentom w ich domach i mieszkaniach. (zakres kompetencji)

Zakres świadcze
ń:
- promocja zdrowia;
- profilaktyka chorób;
- świadczenia pielęgnacyjne;
- świadczenia lecznicze (zastrzyki);
- świadczenia diagnostyczne (pobranie materiału do bada
ń laboratoryjnych, pomiar ciśnienia - tętniczego, poziomu cukru, EKG);
- świadczenia rehabilitacyjne.
Zgłoszenia telefoniczne na zabiegi przyjmowane są od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 700 do 1500