Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej
Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica
REHABILITACJA DOMOWA

Copyright @ 2010-2011 * Wszelkie prawa zastrzeżone * www.nzoz.swidnica.caritas.pl
*** PIELEGNIARSTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** POŁOŻNICTWO ŚRODOWISKOWO-RODZINNE *** REHABILITACJA *** OPIEKA DŁUGOTERMINOWA ***
Kalendarz na stronę
Liczniki
       Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych - udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do przychodni a wymagają rehabilitacji.

       Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych wykonywany jest u pacjentów z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanych:
ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego;
ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (nie dotyczy dzieci do 18 roku życia); uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia; chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów; chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji); urazami ko
ńczyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie).

Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w domu pacjenta:
ćwiczenia bierne; ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane; pionizacja; ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem; ćwiczenia izometryczne; ćwiczenia według metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - terapia PNF; nauka czynności lokomocji; masaż suchy częściowy; masaż limfatyczny ręczny - leczniczy; fizykoterapia: elektrolecznictwo (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, DD, TENS, ID, prądy Treberta, prądy Kotza); laseroterapia punktowa.
W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest również edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ oraz inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:
rehabilitacji medycznej; balneologii i medycyny fizykalnej; reumatologii; neurologii; neurochirurgii; chirurgii ogólnej; ortopedii i traumatologii.
Zapraszamy na zabiegi wykonywane przez miłych, rzetelnych
i profesjonalnych terapeutów!

Kontakt: Świdnica, ul. Budowlana 6, tel. 74 8512973